ေဇယ်ာေမာ္

ယခု တတိယအႀကိမ္ပင္လံုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈေရးကို အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။

2 months 3 weeks ago
6,613 Hits

ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရၾကားမွာ အခ်က္အလက္ ေပးပို႔မႈ ျဖစ္စဥ္ေတြ မွားယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

2 months 3 weeks ago
3,852 Hits

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းသာစိန္က “ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒေတြနဲ႔  မညီညြတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီေတြက တိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကူညီေပးသြ...

2 months 3 weeks ago
2,532 Hits

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးအား ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

2 months 3 weeks ago
2,619 Hits

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္  ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ၀လုံၿခဳံေရးမ်ားတြင္ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်...

2 months 3 weeks ago
24,527 Hits

အဆုိပါပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ကို မည္သည့္ဘက္က ပစ္ခတ္ခဲ့သနည္း ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဇၥ်ိမအေနမွ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ ရရိွထားျခင္းမရိွေပ။

2 months 3 weeks ago
2,001 Hits

ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရိွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲရံုး မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး မဲစာရင္းမ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈ ရိွမရိွ ၾကည့္ရႈေပးရန္ ေကာ္မရွ...

2 months 3 weeks ago
791 Hits

“ဥပေဒၾကမ္းကို တင္လာတဲ့အခ်ိန္တုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက စီးပြားေရးလုပ္မယ့္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါလာပါတယ္။

2 months 4 weeks ago
1 Hit

“အစည္းအေဝးေတြ ဘာေတြဖိတ္ၾကားလာလို႔ရိွရင္ အားလံုးပါမွ တက္မယ္ ဆိုၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ထားတာရိွတယ္။ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ သြားမွာပါ” ဟု တအာ၀္းလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(TNLA)၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ဗိုလ္မွဴးတာအိုက္ေက်ာ္က...

2 months 4 weeks ago
3,408 Hits

အသစ္ထပ္တုိးခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ၊ ဦးေအာင္ၾကည့္ညြန္႔ ၊ ဦးသိန္းဦး၊ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္ ၊ ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္၊ ဦးတင္ထြဋ္ဦး တို႔ ျဖစ္သည္။

3 months 1 day ago
3,997 Hits

Pages