ေဒသႏၱရ

1 month 1 week ago
19,242 Hits

ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရးလုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ VOA သတင္းေထာက္ ေဒၚေအးေအးမာ ကုုိ ထုုိင္းအစုုိးရ၏ Ministry of social Development and Human Security ဌာနမွ လူသားအက်ိဳးျပဳဆု ခ်ီးျ...

Subscribe to ေဒသႏၱရ