ေဒသႏၱရ

2 days 4 hours ago
8,587 Hits

ယခုဆယ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအုပ္စု ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ေဒသတြင္းန႔ဲ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Subscribe to ေဒသႏၱရ