ေဒသႏၱရ

4 days 12 hours ago
16,147 Hits

ကခ်င္အမ်ဳိးသား ညီလာခံကုိ “ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေတြ႔ဆံုပြဲ”အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္ ေျပာင္းလဲ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းရွိ မဂြ်ယ္ခန္းမတြင္ ေဖေဖာဝါရီလ ၁၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ ျ...

Subscribe to ေဒသႏၱရ