ေဒသႏၱရ

1 week 3 days ago
5,487 Hits

ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကုိ ထိုင္ႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ က်င္းပေနသည္။

Subscribe to ေဒသႏၱရ