ႏိုင္ငံတကာ

1 year 3 months ago
75,998 Hits

တူရကီတြင္ က်င္းပမည့္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဂ်ီ၂၀ အစည္းအေဝးတြင္ အိုင္အက္စ္တို႔က ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ပါရီတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒအား ေခ်မႈန္းသြားေရးကို ဦးစားေပးရန္ တူရကီဝန္ၾ...

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ