ေဇယ်ာေမာ္

  ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္၌ ေျမယာငွားရမ္းခ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုအား ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက...

4 days 3 hours ago
1 Hit

ဝန္ႀကီး၏ ေျဖဆိုခ်က္တြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ ေစ်းႀကီး ၂၁ ေစ်း၏ နာမည္စာရင္းကို ထည့္သြင္းေျဖဆိုခဲ့ျခင္း မရိွေသာ္လည္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ညေစ်း၊ စံျပေစ်းစသည့္ ေစ်းမ်ားသည္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္ စာရင္းတြင္ပါ...

5 days 5 hours ago
3,068 Hits

တ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးစဥ္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္တစ္ဦးတည္းသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ က်န္ေနခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ က်န္ရိွသည့္ ဝန္ႀကီး ၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

6 days 2 hours ago
10,775 Hits

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈအား စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ထားေပးသည့္ ဂိမ္းဆိုင္မ်ား၏ စာရင္းကိုသာ တင္ျပေပးသြားမည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

6 days 3 hours ago
3,517 Hits

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ကိစၥမ်ား႐ွိသျဖင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ခြင့္တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီက တင္ျပသည္။ 

6 days 8 hours ago
2,537 Hits

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္ခရီးသြားလာေနသည့္ ျပည္သူမ်ားထဲမွ လူ ၃၀ ကို မဇၥ်ိမက စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယာဥ္စီးခႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မႈကို မသိရွိသူ ၁၂ ဦးအထိ ရိွေနခဲ့သည္။

1 week 9 hours ago
48,226 Hits

မေကြးတိုင္းအတြင္းရိွ ေရနံလက္ယက္တြင္းမ်ားမွ ေကာက္ယူထားခဲ့သည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြ ၇ ဒသမ ၄၅၉ ဘီလီယံ ကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး...

1 week 1 day ago
46,496 Hits

ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ CITIC Group ဥကၠဌ Mr.Chang Zhenming တို႔   ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀ...

1 week 1 day ago
23,896 Hits

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အား ျပင္ဆင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းက ဧၿပီ ၁၀ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏ...

2 weeks 5 days ago
3,066 Hits

သံလြင္တံတား(ေခ်ာင္းဆံု) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားအျဖစ္ အမည္ေပးၿပီး ဧၿပီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္လင္းက ဧၿပီ ၁၀ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပ...

2 weeks 5 days ago
50,692 Hits

Pages