အင္တာဗ်ူး

12 hours 7 min ago
27,518 Hits

အဓိက စိန္ေခၚမႈက အစ္မတို႔သြားတက္တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္သူမွ မသြားၾကေသးဘူးေပါ့ေနာ္။

Subscribe to အင္တာဗ်ူး