ႏိုင္ငံတကာ

1 month 2 weeks ago
17,003 Hits

Mekong Challenge 2017 ၿပိဳင္ပြဲကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Melia Hotel တြင္ က်င္းပခဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုတိယအႀကိမ္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ