ျပည္တြင္း

2 min 5 sec ago
47 Hits

ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတာ အဲ့အတိုင္းအမွန္ပါပဲ။ အမွန္တရားကို ဖြင့္ေျပာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြမွာလည္း ဘယ္အဆင့္အတန္းမဆို သူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔သူရွိပါတယ္

Subscribe to ျပည္တြင္း