ျပည္တြင္း

1 hour 45 min ago
3,256 Hits

“ဖြင့္တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဆီမွာ လာဖြင့္တာမွန္ပါတယ္။ ဟိုျဖစ္စဥ္ရယ္လို႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကမသိဘူးခင္ဗ်။ အဂတိကေနၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ လာဖြင့္တာခင္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔စစ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြင့္ထားပါ...

Subscribe to ျပည္တြင္း