ျပည္တြင္း

5 hours 16 min ago
2,695 Hits

“အခုဒီေန႔ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကည့္တာေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေကာင္းတယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းတယ္ ဆိုတာသိတယ္။ ေယဘူယ် ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းတယ္လို႔ေျပာႏိုင္တယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း