ျပည္တြင္း

9 hours 27 min ago
11,658 Hits

“အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းၾကားတာက က်န္းမာေရး အေျခအေန တအားဆုုိးတယ္လုုိ႔ ၾကားေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းစုုိးရိမ္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္က ထေတာင္ မထႏိုင္ဘူးလုုိ႔ ေျပာတယ္။

Subscribe to ျပည္တြင္း