ျပည္တြင္း

3 hours 11 min ago
372 Hits

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း  WY ေဆးျပား ၁၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ပုိင္႐ွင္မဲ့သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

Subscribe to ျပည္တြင္း