နည္းပညာ

2 months 12 hours ago
2,080 Hits

Application အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းဆက္စရာမလိုဘဲ အငွားယာဥ္ ေခၚယူႏိုင္မည့္ နည္းပညာကို မတ္လ ၂၁တြင္ အာရွထိပ္တန္း Grab အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈက စတင္စမ္းသပ္ခဲ့သည္။

Subscribe to နည္းပညာ