အထူးက႑

1 day 9 hours ago
1 Hit

ေခါင္းရွုပ္ခံစရာမလိုဘဲကားေဟာင္းကိုေရာင္းထုတ္ျပီး TOYOTA ကားအသစ္တစ္စီးေျပာင္းစီးႏိုင္ဖို႕ ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွအတြက္ အခုပဲ Toyota Aye and Sons (TTAS) ကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါေတာ႕။

Subscribe to အထူးက႑