ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

4 hours 23 min ago
2,351 Hits

အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရွိၾကဘူးလို႔ လူေတြကဆိုၾကတယ္။ ဒါဆိုရင္…. လူႏွစ္ဦးခ်စ္ၾကတဲ့အခါ ဘယ္အရာေတြက အေရးပါလဲ။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ၊ အသားအေရာင္ ေနရာေဒသေတြေတြက တကယ္အေရးပါရဲ႕လား။

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ