ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

11 hours 19 min ago
3,531 Hits

ဒီတပတ္ေတာ့   အီအီဆိမ့္ဆိမ့္ေလးနဲ႔ အရသာရွိတဲ့ အာလူးႏြားႏို႔ခ်က္ကေလး ခ်က္စားၾကမယ္ေနာ္။ အစပ္မစားတဲ့သူေတြ  ဟင္းေရြးတဲ့ ကေလးေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပေစမွာပါ။ ခ်က္ရတာ လြယ္သေလာက္ အရသာရွိတဲ့ ဟင္းေလးပါ။

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ