ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ

1 day 8 hours ago
7,090 Hits

“ေလးတန္းေလာက္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေပါ့ေနာ္။ မိန္ကေလး သူက ကၽြန္ေတာ္အေပၚအရမ္းလည္း အႏြံတာခံတယ္။

Subscribe to ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ ဖတ္စရာ