ကမၻာ့သတင္း

1 day 14 hours ago
3,698 Hits

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲဆႏၵထည့္ေရး အသိပညာေပးမႈေတြနည္းပါးေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ဆိုပါတယ္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း