ကမၻာ့သတင္း

2 days 34 min ago
1 Hit

ထရမ့္ႏွင့္ မိုဒီသည္ လူမႈမီဒီယာ တြစ္တာအေကာင့္အသီးသီး ပုံမွန္သုံးစြဲတတ္သူမ်ားျဖစ္ကာ ထရမ့္က ဖလိုဝါ ၃၂ ဒႆမ ၈ သန္းႏွင့္ မိုဒီက ၃၁ သန္း အသီးသီး ရွိထားၾကသည္။

Subscribe to ကမၻာ့သတင္း