စီးပြားေရး

20 hours 49 min ago
2,969 Hits

“အခု ၂ လအတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီနဲ႔ မတ္လအတြင္းမွာ အတက္ဘက္ကုိ ျပန္သြားေနတာေပါ့၊ အတက္ေပမယ့္ အရမ္းႀကီးအတက္ၾကမ္းတဲ့ အတက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊

Subscribe to စီးပြားေရး