စီးပြားေရး

Mizzima TV

9 min 50 sec ago
397 Hits

ယခင္ႏွစ္ တစ္လေက်ာ္ကာလအတြင္း ျပည္ပသို႕ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၆၉ သန္းတင္ပုိ႕ႏုိင္ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၂၆ သန္းအထိ တင္ပို႕လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

Subscribe to စီးပြားေရး