စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္

5 days 11 hours ago
8,691 Hits

မတ္ပဲကေတာ့ အေစ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သံုးမ်ိဳး ခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။ အစိမ္းပုပ္ေရာင္၊ အညိဳေဖ်ာ့ေရာင္နဲ႔ အညိဳရင့္ေရာင္ မတ္ပဲတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Subscribe to စိုက္ပ်ဳိး ေပ်ာ္ရႊင္ သိေစခ်င္