သတင္း

12 min 20 sec ago
191 Hits

ဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡ၏အမႈကို လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ ထပ္မံ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Subscribe to သတင္း