သတင္း

25 min 57 sec ago
2,470 Hits

“အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းၾကားတာက က်န္းမာေရး အေျခအေန တအားဆုုိးတယ္လုုိ႔ ၾကားေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းစုုိးရိမ္ေနတယ္။ တစ္ေယာက္က ထေတာင္ မထႏိုင္ဘူးလုုိ႔ ေျပာတယ္။

Subscribe to သတင္း