သတင္း

8 hours 7 min ago
3,937 Hits

“အဲဒီတစ္ဖြဲ႕က အပစ္ရပ္လုံး၀မလုပ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔ကုိညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လုိ႔ မရဘူး” ဟု နန္းေစးဝါးက ဆိုသည္။

Subscribe to သတင္း