သတင္း

"အမႈက မစစ္ရေသးေတာ့ ဘာမွေျပာစရာမ႐ွိဘူး "ဟု ႐ုံးခ်ိန္းအၿပီး အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္လာစဥ္ ေဒၚညိဳက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Subscribe to သတင္း