အားလံုးအတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္

2 years 1 month ago
38,062 Hits

ဒီတစ္ပတ္မွာ အထူးတင္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ....................

Subscribe to အားလံုးအတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္