အားလံုးအတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္

9 months 4 weeks ago
33,777 Hits

ဒီတစ္ပတ္မွာ အထူးတင္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ....................

Subscribe to အားလံုးအတြက္ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းခ်က္