အေတြးအျမင္

3 hours 52 sec ago
5,831 Hits

မႏၲေလးက မူးယစ္ေက်ာ္ေဇာေနရာေတြကိုဖမ္းဆီးမႈတိုင္းမွာ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတက္လာမွပဲ အင္အားသုံးဖမ္းဆီးေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ဖမ္းတိုင္းလဲ အဓိက ေရာင္းဝယ္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ဆဲ ျဖစ္ေန ပါတယ္။

Subscribe to အေတြးအျမင္