အေတြးအျမင္

7 hours 35 min ago
19,452 Hits

ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ မႏၲေလး။ ေနာက္ဆုံး ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ နန္းစိုက္ခဲ႔သည့္ မႏၲေလး။ မႏၲေလးတြင္ ေျပာစမွတ္ျပဳရသည့္ ရာသီပြဲေတာ္မ်ားအနက္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္လည္းတစ္ခုပါဝင္သည္။

Subscribe to အေတြးအျမင္