အေတြးအျမင္

6 days 17 hours ago
10,376 Hits

ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ အင္ေတာက်ယ္ေက်းရြာမွ ဦးသိန္းျမင့္က ၎ပိုင္ ထန္းေတာအတြင္းရွိအပင္ျမင့္၂ဝခန္႔ကိုေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟုေျပာသည္။  မေလးရွားအပါအဝင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားထဲတြင္...

Subscribe to အေတြးအျမင္