အေတြးအျမင္

3 days 12 hours ago
24,326 Hits

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ ၊ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔အခ်ိန္ ….. ကၽြန္းကေလးတစ္ ကၽြန္းေပၚက ရြာကေလးတစ္ရြာကို မီးေဘးသင့္ခဲ့ဖူးပါသည္။

Subscribe to အေတြးအျမင္