အေတြးအျမင္

1 day 13 hours ago
10,410 Hits

“ပစၥည္းမဲ့ ကမၻာသို႔ သြားလိုၾကေသာ ပစၥည္းမဲ့မ်ား ေအာင္ျမင္ပါေစ” လုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မစြန္႔လႊတ္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) အရာရွိတစ္ဦးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေနဝင္ခ်ိန္ဟာ လွ...

Subscribe to အေတြးအျမင္