Mizzima Dialogue TV Show (႐ုပ္သံ)

5 hours 7 min ago
14,019 Hits

အဲဒီမွာ ခုနက ကိုဝဏၰထြန္းေျပာလိုက္တဲ့အထဲမွာ သြယ္ဝိုက္အခြန္ဆုိတာ ပါပါတယ္။ တိုက္႐ိုက္အခြန္ သြယ္ဝိုက္အခြန္ အဲဒါေတြလည္းရွိတယ္။

Subscribe to Mizzima Dialogue TV Show (႐ုပ္သံ)