Mizzima Dialogue TV Show (႐ုပ္သံ)

3 weeks 6 days ago
5,104 Hits

ဆရာ့အေနနဲ႔ကေရာ ျပည္သူေတြကုိ အခြန္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ ပညာေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္သလဲ။

Subscribe to Mizzima Dialogue TV Show (႐ုပ္သံ)