လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္

လူငယ္ဆိုတာ တက္ၾကြထက္သန္တဲ့အရြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက သိသေလာက္နဲ႔လည္း အေသဆုပ္ကိုင္ထားတတ္ပါတယ္။ အဆိုးဆံုးနဲ႔ အမွားဆံုးအက်င့္က မသိတာကို မသိဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသံုးသပ္ခ်င္တဲ့အက်င့္ပါပဲ။

Subscribe to လူငယ္တို႔ရဲ႕ မိုးေကာင္းကင္