ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္

1 day 14 hours ago
3,959 Hits

တစ္ေန႔တာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ေႏြရာသီမွာ ဆန္စပါးနဲ႔ပဲမ်ိဳးစံု ေပၚတဲ့ရာသီဆိုရင္ ဟသၤာတဆိပ္ကမ္း စက္ေလွေတြနဲ႔၀င္လာတဲ့ကုန္က တစ္တင္းခြဲအိတ္က ပိသၤာ ၃၀ အိတ္ အေရအတြက္က တစ္ေသာင္းအေပၚမွာ ရွိပါတယ္။

Subscribe to ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္