ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္

3 weeks 4 days ago
13,905 Hits

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမပံုေပၚမွာၾကည့္လုိက္ရင္ ေတာင္ဘက္ကုိ ရွည္ေမ်ာေမ်ာေလး ထြက္ေနတဲ့ေနရာ ကၽြန္းစုကၽြန္းဆြယ္ေပါင္း ဝန္းရံေနတဲ့ေနရာ ေရ သယံဇာတေတြ ၾကြယ္ဝေနတဲ့ေနရာ သဘာဝအတုိင္း လွပစဲျဖစ္တဲ့ ကမ္းေျခမ်ားစြာကုိ...

Subscribe to ရသမ်ားနဲ႔ ခရီးစဥ္