ေအာင္သူရ

ဒီ တညင္းကုန္းေစ်း ၈၃ ဧကထဲမွာ အဲဒီေစ်းေဟာင္းရဲ႕ ၁၀ ဧကလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီ ေစ်းေဟာင္း ၁၀ ဧကကုိ ေစ်းသစ္ထဲကုိ ထည့္ၿပီးရင္ ေစ်းေဟာင္းေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။

1 year 5 months ago
28,509 Hits

“အခု ၂ လအတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီနဲ႔ မတ္လအတြင္းမွာ အတက္ဘက္ကုိ ျပန္သြားေနတာေပါ့၊ အတက္ေပမယ့္ အရမ္းႀကီးအတက္ၾကမ္းတဲ့ အတက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊

1 year 6 months ago
12,599 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီအေနနဲ႔ IPO အခု ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Initial Public Offering အစု ၅ သိန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။

1 year 6 months ago
21,807 Hits

“လက္ရွိအစုိးရက ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူကအရပ္သားအစုိးရအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိတုိးတက္မႈေတြကုိမေတြ႕ရဘူး”

1 year 6 months ago
62,461 Hits

အခုကေန ၂၀၃၀ အထိကုိ ျမန္မာရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦးအပုိင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၀ ဘီလီယံေလာက္ ကုန္က်မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။

1 year 6 months ago
19,329 Hits

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ရတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။

1 year 6 months ago
15,740 Hits

ဒါေပမယ့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြင္း ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ထုံးစံအတုိင္း ထင္ထင္ရွားရွား၀င္ေရာက္ ထားျခင္း မရွိေသးတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္”

1 year 6 months ago
12,389 Hits

Ambiente ကုန္စည္ေစ်းကြက္ျပပြဲဆုိတာ ကမၻာလုံးက ဆန္းသစ္တီထြင္သူေတြ၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြသူေတြနဲ႔ ကုန္သည္ေတြကအထူးတလည္ စိတ္၀င္စားတတ္ၾကပါတယ္။

1 year 6 months ago
10,205 Hits

တညင္းကုန္းဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လံနဲ႔ ပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္လက္ကားေစ်းသစ္စီမံကိန္းအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္မွာဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္ လီမိတက္က လုပ္ငန္းတင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

1 year 8 months ago
43,694 Hits

စင္ကာပူကေန ျမန္မာျပည္ကုိလာတာ ၇၀ ကေန ၈၀ က စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲ လာတယ္။

1 year 8 months ago
28,675 Hits

Pages