ေအာင္သူရ

ထုိအခမ္းအနားကုိကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း-IFC၊ ကမၻာ့ဆန္ကုန္သည္-The Rice Traderႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္တုိ႔က အဓိက ကူညီပံ့ပုိးစီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျ...

3 weeks 5 days ago
8,732 Hits

 “ဆြစ္ဇာလန္ကုိေကာ္ဖီ ၁၈ တန္နဲ႔ အဂၤလန္ကုိ ၁၈ တန္ စုစုေပါင္း ၃၆ တန္ တင္ပုိ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကုိေမလဆန္းေလာက္မွာ တင္ပုိ႔သြားႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္”

4 weeks 1 day ago
8,262 Hits

ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ က်ပ္ေငြတန္ဘုိးက်ဆင္းျခင္းေတြေၾကာင့္ အခု ၂ ႏွစ္အတြင္း( ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈) မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း   ျမင့္တက္ဖုိ႔ ရွိတယ္လို႔ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳ...

1 month 2 weeks ago
49,033 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ ရန္ကုန္စေတာ့ စတင္ခဲ့တာအခ်ိန္ ၁ ႏွစ္ကုိရက္စြန္းစြန္းေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁ႏွစ္သားစေတာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီ ၄ ခုကစာရင္းတင္ ေရာင္းခ်ေနတာျ...

1 month 2 weeks ago
11,147 Hits

ဒီ တညင္းကုန္းေစ်း ၈၃ ဧကထဲမွာ အဲဒီေစ်းေဟာင္းရဲ႕ ၁၀ ဧကလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီ ေစ်းေဟာင္း ၁၀ ဧကကုိ ေစ်းသစ္ထဲကုိ ထည့္ၿပီးရင္ ေစ်းေဟာင္းေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။

1 month 3 weeks ago
16,731 Hits

“အခု ၂ လအတြင္း ေဖေဖာ္၀ါရီနဲ႔ မတ္လအတြင္းမွာ အတက္ဘက္ကုိ ျပန္သြားေနတာေပါ့၊ အတက္ေပမယ့္ အရမ္းႀကီးအတက္ၾကမ္းတဲ့ အတက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊

2 months 1 day ago
11,650 Hits

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီအေနနဲ႔ IPO အခု ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Initial Public Offering အစု ၅ သိန္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ၿပီးေတာ့ ေရာင္းခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။

2 months 1 day ago
10,127 Hits

“လက္ရွိအစုိးရက ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူကအရပ္သားအစုိးရအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိတုိးတက္မႈေတြကုိမေတြ႕ရဘူး”

2 months 1 week ago
61,803 Hits

အခုကေန ၂၀၃၀ အထိကုိ ျမန္မာရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အဦးအပုိင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖုိ႔ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၀ ဘီလီယံေလာက္ ကုန္က်မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။

2 months 1 week ago
7,620 Hits

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ရတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။

2 months 2 weeks ago
4,120 Hits

Pages