ထက္ထက္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ။ ။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ သိမ္းခံထားရေသာ ေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား၊ တရားစြဲဆိုခံရမႈမ်ား၊ ေျဖရွင္းေပးျ...

2 years 8 months ago
1 Hit

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားသျဖင့္ ေနအိမ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ အဓိကလိုအပ္ေနၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္...

2 years 11 months ago
1 Hit

မသန္စြမ္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳကာ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည့္အတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္...............

3 years 3 weeks ago
1 Hit

Pages