ဖမ္းဆီးခံ ရိုက္တာသတင္းမ်ားနဲ႔ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လႊတ္ရန္ သမၼတထံသို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၆၀ ေက်ာ္ အိတ္ဖြင့္စာပို႔

.

"ဘက္မလိုက္ေသာ ၊ လြတ္လပ္ေသာ ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားတုိ႔ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာက့ဲသို႔ ထိန္းညိွႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္" ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါစကားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၆၀ ေက်ာ္ က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုအနီးရပ္ကြက္မွ အမ်ဳိးသမီးမွာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းဟု ဆို

.

ေသဆံုးသူ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ဖက္လံုးမေကာင္းသည့္ေရာဂါအခံရွိျပီး ေနအိမ္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ရွဴကာ ပံုမွန္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆန္းလြင္ဦး ကေျပာသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္

.

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက"က်ြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ညိႈႏႈိင္းစရာေတြရွိတာညိႈႏႈိင္းျပီးေတာ့ NCAလက္မွတ္ ျမန္ျမန္ေရးထိုးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေမ်ွာ္လင့္တယ္။"ဟုေျပာသည္။

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS