သင့္ကေလး ဘာေၾကာင့္ စိတ္တုိတာလဲ

.

စိတ္ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးေတြဟာ စိတ္တိုလြယ္ၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္ၾကပါယတ္။ တစ္ခါတရံမွာေတာ့ သူတို႔ဟာ စိတ္က်တတ္ၿပီး စိတ္တိုတတ္ပါတယ္။

ဂႏၶမာပန္းစုိက္ပ်ဳိးၿခင္း အပုိင္း(၂)

.

၁လခြဲသားေလာက္ သက္တမ္းရွိလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ေခါင္ညႊန္႔ေတြကုိ ႏွိမ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွအပင္ကေန အတက္မ်ား ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္သင္တန္းၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည့္ ဂ်ီခ်န္၀တ္ခ္

.

ဂ်ီခ်န္၀တ္ခ္သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၄ရက္ေန႔က စစ္မႈထမ္းရန္ စာရင္းေပးခဲ့ျပီး လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ရက္ေန႔မွသာ တာ၀န္ျပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

Tags: 

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS