တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရိွေရးမူ ထြက္ရွိေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား အထူးတလည္ ေဆြးေႏြးေန

.

“တကယ္တမ္း နင္လားငါလား ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ နည္းနည္းေလး ညိွႏိႈင္းလုိ႔ အဆင္မေခ်ာဘူးေပါ့၊ မေန႔ကလည္း အဆင္မေခ်ာဘူး၊ ဒီေန႔လဲ အဆင္မေခ်ာဘူး” ဟု ဆိုသည္။

စပါးေစ်းက်ဆင္းေနျခင္းအတြက္ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ေျဖ႐ွင္းေပးရမည့္ကိစၥဟု ဆို

.

“စပါးေစ်းေတြက်ဆင္းၿပီး ဝယ္ယူသူမ႐ွိျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနတာကိုေတြ႔ပါတယ္။

ျပည္ၿမိဳ႕စည္ပင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခံရ

.

မဲေရတြက္မႈအရ ေဒၚသန္းသန္းေ၀ ၂၈ မဲျဖင့္ ဥကၠ႒၊ ဦးထြန္းထြန္း ၂၆ မဲျဖင့္ ဒုဥကၠ႒ ၊ ေဒၚသင္းသင္းေအး ၂၁ မဲျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္ အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS