ရန်ကုန်တိုင်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက် နံနက် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စက္ကူကြိုးကြာသပိတ် (ပေးပို့သူ - CJ)

ရန်ကုန်တိုင်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက် နံနက် စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စက္ကူကြိုးကြာသပိတ် (ပေးပို့သူ - CJ)