အသူတစ္ရာ နက္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ေလလား

.

တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဆိုတာ မလုပ္မရႈပ္ မျပဳတ္ လုပ္လို႔မရေၾကာင္း ျမင္သာရမည္ျဖစ္သည္ ။

စလင္းျမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဝက္သည္းကန္ၾကီးအား ဘက္စုံျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ေန

.

“ဒီမွာေဆာက္လုပ္ထားတဲ႔ တံတားေတြ လမ္းစၾကၤန္သြယ္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၈၄)ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ႔ျပီေလ၊ အဘက္ ဘက္က ပ်က္စီးယိုယြင္းေနျပီ၊ ဝက္သည္းကန္ၾကီးထဲ ႏံုးေတြမ်ားေနျပီ။ ဒါေတြကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံ နိင္သေလာက္ မြမ္းမံေနပါတယ္၊ကန္ၾကီးထဲက ႏံုးေတြကုိ တကယ့္တတ္သိပညာရွင္ေတြနဲ႕ တိုင္ပင္ညိွႏႈိင္း ေဖာ္ထုတ္ေစခ်င္ပါ တယ္

အိမ္နဲ႔ၿခံအတြက္ သိန္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ လာဘ္စားမႈနဲ႔ FDA ၫႊန္ခ်ဳပ္ အဖမ္းခံရ

.

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍

Pages

Subscribe to မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ RSS