ႏိုင္ငံတကာ

“တကယ့္ ေရာ့ခ္ပရိသတ္ေတြ၊ အရမ္းအဆိုေကာင္းတဲ႔ ေဖာ္ကာ၊ အတီးေကာင္းတဲ့ Wanted နဲ႔ ေရာခ့္ပြဲ တစ္ပြဲကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္းၿဖဲရမွာပါ” ဟု ပြဲစီစဥ္သူ ကိုအီၾကာေကြးမွ ေျပာသည္။

Subscribe to ႏိုင္ငံတကာ