ျပည္တြင္း

14 hours 59 min ago
2,448 Hits

အိုးရွင္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲကို ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ေက်ာ္တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသေနၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဇာတ္လမ္းတြင္ အသက္ ၈၃ႏွစ္အရြယ္အထိ အိုးရွင္း၏...

Subscribe to ျပည္တြင္း