ထက္ထက္ေအာင္

ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္က ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပုိင္က ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆိပ္ကမ္းကေနသြင္းကုန္ကုန္ပစၥည္းေတြ တုိက္႐ုိက္ထုတ္ယူတဲ့ စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာၤလုိင္းနဲ႔ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ က...

1 month 1 week ago
21,203 Hits

၂၀၁၆ခုႏွစ္ကို ခုႏွစ္သိန္းခြဲဝန္းက်င္နဲ႔ စတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းက စက္တင္ဘာလေနာက္ဆုံးအပတ္မွာ အျမင္ဆုံးျဖစ္ခဲၿပီး အခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပတ္မွာေတာ့ ရွစ္သိန္းခြဲဝန္းက်င္ရွိေနပါတယ္။

1 month 1 week ago
36,441 Hits

အခုေတာ့ ခါေတာ္မွီသတင္းတစ္ပုဒ္ကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္..................................

1 month 3 weeks ago
60,109 Hits

ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ကေနစၿပီး ေျပာင္းလဲလုိက္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းကေနတုိက္႐ုိက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္ယူခြင့္ျပဳခဲ့တာနဲ႔ ...........

2 months 2 days ago
15,852 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေန အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ ဥပေဒကုိ.............

2 months 1 week ago
15,514 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံကကုန္ပစၥည္းေတြကုိ အေမရိကန္၀ယ္လက္ေတြ ဝယ္ယူမယ္ဆုိရင္ အဲဒီ့အေမရိကန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္..............

2 months 2 weeks ago
16,046 Hits

အခ်ိန္ေလးႏွစ္ေက်ာ္ အက်ဘက္ကိုသာဦးတည္ေနတဲ့ ရာဘာေစ်းေတြက ဒီႏွစ္ရာသီခ်ိန္မွာ ေစ်းေကာင္းရရွိေနတယ္လုိ႔ ..................

2 months 3 weeks ago
18,392 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနေရးျပႆနာကအေျခခံလူတန္စားလုပ္သားေတြအတြက္ ပူပန္ေနရတုန္းအေျခအေနပဲ....................

3 months 1 week ago
11,394 Hits

ျဗိတိန္ႏုိင္ငံဥေရာပသမဂၢကေနထြက္ခြာဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာေၾကာင့္ ႐ုတ္ခ်ည္းဆုိသလုိအဂၤလန္ေပါင္ေငြ တန္ဘုိးစံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သလုိ.................

6 months 1 day ago
12,302 Hits

ျမန္မာႏုိင္ငံက လုပ္သားအမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ CMP လက္ခစားစနစ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ................

6 months 2 weeks ago
6,955 Hits

Pages