ဘန္ေကာက္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆက္ႏြယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနာက္ထပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး....................

2 years 8 months ago
2,375 Hits

အေစာပိုင္းက ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေလးလအၾကာတြင္ အိႏိၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔၏..................

2 years 9 months ago
1 Hit

ထိုင္းအစိုးရ၏ သိုေလွာင္ေရာ္ဘာမ်ား ဝယ္ယူျခင္းကို တ႐ုတ္အစိုးရက လုပ္ငန္းသေဘာအတိုင္း အျပည့္အဝလိုက္နာျခင္း................

2 years 9 months ago
4,235 Hits

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္ သူမ်ားအေပၚ လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ပင္လယ္တြင္းႏွင့္..............

2 years 9 months ago
1 Hit

ထိုင္းႏိုင္ငံက ၿပီးခဲ့သည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံမဲ့ ၁၈၇၇၃ ဦးကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္.................

2 years 9 months ago
1 Hit

ထိုင္းမွတ္ပုံတင္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအား ကမာၻ႔အႏွံ႔ တားျမစ္မႈမ်ား လုပ္လာႏိုင္သည့္...................

2 years 9 months ago
3,394 Hits

အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ျဖင့္ ေသဆုံးသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဦးေရသည္..................

2 years 9 months ago
1 Hit

The International New York Times သတင္းစာက ကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၎၏ ပုံႏွိပ္သတင္းစာ............

2 years 10 months ago
1 Hit

ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ မတ္လအတြင္းက ဆႏၵျပသမႈအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပန္းေပးခဲ့သည့္ အဘိုးအိုတစ္ဦး.............

2 years 11 months ago
1 Hit

အဓိကလုံၿခံဳေရးစံမ်ား နည္းပါးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈလည္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္..................

2 years 11 months ago
1 Hit

Pages