ၿဖိဳးသီဟ

တြံေတးအလွျပပြဲကို မတ္ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိဘဂုဏ္ဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္..................

1 year 11 months ago
1 Hit

ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏႈတ္အားျဖင့္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာေနေသာ္လည္း လက္ေတ႔ြတြင္ .............

1 year 11 months ago
2,330 Hits

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တပို႔တြဲလတြင္ ခ်မ္းေအးေသာေၾကာင့္ လက္ေတာ္ကို ထင္းမီးလံႈခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္မႈအရ ...............

1 year 12 months ago
6,979 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္ (MERIN) မွ တိုင္းရင္းသား ဘာသာျပန္ျဖန္႔ေဝသည့္..................

2 years 3 weeks ago
1 Hit

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း အကြက္အမွတ္ ၂၀-၂၁ႏွင့္ ၂၁-၂၂ ၾကားေနရာတြင္ ...............

2 years 1 month ago
2,619 Hits

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တြံေတးတူးေျမာင္းတေလွ်ာက္  အိုးဖိုအေနာက္္ရပ္ကြက္တြင္ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား.............

2 years 2 months ago
1 Hit

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် ရရွိရန္အတြက္ ဥပေဒမ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာ ညဳိညဳိသင္းက ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈ...

2 years 4 months ago
2,336 Hits

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိရတနာေမာလ္၌ ေမ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ရက္ေန႔တြင္ နံနက္၉နာရီမွ ညေန၄နာရီထိ နွစ္ရက္တိုင္တိုင္...................

1 year 9 months ago
3,249 Hits
1 year 10 months ago
16,943 Hits

ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံတကာ ရာသီဥတုသေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္..................

1 year 10 months ago
2,407 Hits

Pages