ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူစိတ္ဝင္စားရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့သည့္ MERINက ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ခ်ျပ

.

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀။              ။ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈရွိေစရန္ လႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္ (MERIN)က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ကာ ခ်ျပခဲ့သည္။

မဲစာရင္းမ်ား မွားယြင္းမႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး "အခုမဲစာရင္းမွားတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေဆာ့ဖ္ဝဲပိုင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေပၚကေန မွားတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကေနေရးတင္တဲ့ ျမန္မာတူးေဖာင့္က ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ နည္းနည္းေလးခက္တယ္ဗ်။ သိမ္းတဲ့အခါက်ရင္ ေဒတာေတြေျပာင္းေျပာင္းသြားတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မ်က္ျမင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာတင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားနာမည္ေတြက ေပါင္းရတာအရမ္းခက္ေတာ့ အဲ့ဒါေတြမွာ မွားတာမ်ားတယ္။ အဲဒါေတြမမွားဖို႔ို႔ ျမန္မာစာ ဒါမွမဟုတ္ အဂၤလိပ္စာ တစ္ခုခုကို သတ္မွတ္ၿပီးကုဒ္လုပ္ၿပီးမွ စာရင္းသြင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မွားစရာသိပ္မရွိပါဘူး" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္ (MERIN) မွ ဒါရိုက္တာ ဦးကပ္ႏိုးက မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။

MERIN သည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထု စိတ္ဝင္စားမႈရွိေစရန္ ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္း၊ မဲေပးရာတြင္ ပယ္မဲမျဖစ္ေစေရး ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ႏိုင္ေစရန္ မဲလက္မွတ္ နမူနာမ်ား၊ တံဆိပ္တုန္း နမူနာမ်ား၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပက္သက္၍ သိသင့္သည္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆို၍ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို အေရာက္ပို႔ကာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေပးမည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း(၁၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခုထက္ပို၍ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး ႏိုင္ငံတကာမွ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္မ်ားအား ရယူၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားထြက္လာေစေရး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားယခုထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ႏိုင္ငံတကာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအား ဆက္လက္ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္ (MERIN) သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲအေရး စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။