မဇၩိမ

အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရွိၾကဘူးလို႔ လူေတြကဆိုၾကတယ္။ ဒါဆိုရင္…. လူႏွစ္ဦးခ်စ္ၾကတဲ့အခါ ဘယ္အရာေတြက အေရးပါလဲ။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ၊ အသားအေရာင္ ေနရာေဒသေတြေတြက တကယ္အေရးပါရဲ႕လား။

1 year 8 months ago
7,510 Hits

အပင္ငယ္စဥ္မွာ အပင္ကုိ ေသခ်ာစြာ ဂ႐ုစုိက္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေျခာက္လွန္းထားတဲ့ သေဘာၤေစ့ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးမယ္ဆုိရင္ ၃ နာရီ ၄ နာရီခန္႔ ေရစိမ္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ပါတယ္။

1 year 8 months ago
27,098 Hits

မ.ထ.သမွ အမ်ားပိုင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔( ဇန္န၀ါရီ ၁၆ရက္)က စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး  ယခုလိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

1 year 8 months ago
27,562 Hits

ရန္ကုန္။ ။ စက္တင္ဘာ ၁၀ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း သူရဦးေရမန္းက လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ...

3 years 2 weeks ago
12,083 Hits