မိုးညိဳျမ

ကၽြန္ေတာ္ဆိုတဲ့ ငမုိးညိဳျမက လူကသာ ဘာမွမဟုတ္တာ “ မဲ႐ံုမွဴး” ေလးခါတိတိ လုပ္ဖူးတယ္။.................

3 years 3 weeks ago
2,817 Hits

ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာေတြက ေျပာတာ ‘ဘာသာျပန္သူ’ လုပ္စမ္းပါ၊ ‘စာေရးဆရာ’ မွ မဟုတ္တာတဲ့။..............

3 years 4 weeks ago
2,524 Hits

ကဲ…..ဆင္းရဲတာနဲ႔ ခ်မ္းသာတာ ဘာကြာသလဲတဲ့။ ပိုက္ဆံမရွိတာနဲ႔ ပိုက္ဆံရွိတာ ကြာတာေပါ့ဗ်ာ။.................

3 years 1 month ago
2,699 Hits