ေစာပဏ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဘားအံေရေဘးသင္႔ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေစာင္႔ေရွာက္ေရးခရီးစဥ္တြင္ လုံၿခဳံေရးမ်ားတားဆီးသည့္ၾကားမွ အတင္းတိုးေဝွ႔၍ တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ကို ကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾ...

3 weeks 3 days ago
100,988 Hits

ယမန္ႏွစ္က သထုံနယ္တြင္ တညင္းမ်ား မပြင္႔သည့္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒသထြက္ ရာသီအစားအစာအျဖစ္ ဝယ္ယူၾကေၾကာင္း ေဒသခံ အိမ္ရွင္မမ်ားထံမွ သိရသည္။

3 months 1 week ago
4,805 Hits

AAPPအသင္းသည္ ျပည္တြင္းရုံးအျဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ထားၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လိုက္လံျပဳလုပ္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

3 months 2 weeks ago
2,667 Hits

"ခါတိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀ဆို မင္းကြတ္သီးက ေကာင္းေကာင္းလွဳိင္ေနၿပီေလ။ ဒီႏွစ္ေတာ႔ လက္ဦးသီး(ေပၚဦးေပၚဖ်ားအသီး)က မရွိလေလာက္ဘဲ။ တစ္ခါခူးမွ တစ္ပင္ကို ၄ လုံး၊ ၅ လုံး အလြန္ဆုံး ရွိလွ ၁၀လုံး၊ ဒါ...

3 months 3 weeks ago
3,331 Hits

ေဒသတြင္း ဒူးရင္းသီးမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္မ်ားထက္ အထြက္လည္း ေနာက္က်ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ အသီးလည္း ရွားသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

4 months 1 week ago
24,792 Hits

 ဆန္ေကာသည္ ရုိးရာဓေလ႔သုံး ပစၥည္းျဖစ္၍ ရပ္ေဝးရပ္နီး ေဖာက္သည္မ်ာက လာေရာက္ဝယ္ယူ ၾကလ်က္ရွိရာ ေရာင္းအားမွာ မက်ေသးေၾကာင္း ဆန္ေကာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ သင္းေထာ္ရြာေန မသန္းေမာ္ထံမွ သိရသည္။

4 months 2 weeks ago
5,488 Hits

 သထုံ စိုက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံ ေရႊရတုစာၾကည့္တိုက္၏ တြဲဖက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး ေဒၚခင္ပပေက်ာ္က  "စစ္မွန္တဲ႕နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေအာင္လုပ္တာပဲတဲ႔။

4 months 3 weeks ago
3,415 Hits

အုတ္ဖုတ္လုပ္သားမ်ားကို ေဒသတြင္းမွာ မရရွိသျဖင္႔ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ေခၚယူရၿပီး လုပ္အားခမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေစ်းပိုေပးရသည္ဟု သိရသည္။

5 months 20 hours ago
4,456 Hits

 ခေမာက္ခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ လိုအပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဝါးပိုးဝါအႏုႏွင္႔ ဝါးပိုးဝါးဖက္မ်ားမွာ ေဒသတြင္ ရွားပါးလာသျဖင္႔ အေဝးမွ မွာယူရေသာ္လည္း ဝါးဖက္ခေမာက္မ်ားမွာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တြက္ေျခကိုက္လ်က္ရွိေၾ...

5 months 4 days ago
1 Hit

အဆိုပါ စာတမ္း ၂ ေစာင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သေဘာထားအျမင္ မူဝါဒစာတမ္း၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

7 months 4 weeks ago
1 Hit

Pages