ေစာပဏ္

AAPPအသင္းသည္ ျပည္တြင္းရုံးအျဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင္႔လွစ္ထားၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လိုက္လံျပဳလုပ္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေသးေၾကာင္း သိရ သည္။

1 month 2 weeks ago
2,540 Hits

"ခါတိုင္းႏွစ္ေတြမွာ ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀ဆို မင္းကြတ္သီးက ေကာင္းေကာင္းလွဳိင္ေနၿပီေလ။ ဒီႏွစ္ေတာ႔ လက္ဦးသီး(ေပၚဦးေပၚဖ်ားအသီး)က မရွိလေလာက္ဘဲ။ တစ္ခါခူးမွ တစ္ပင္ကို ၄ လုံး၊ ၅ လုံး အလြန္ဆုံး ရွိလွ ၁၀လုံး၊ ဒါ...

1 month 3 weeks ago
3,209 Hits

ေဒသတြင္း ဒူးရင္းသီးမ်ားသည္ ယမန္ႏွစ္မ်ားထက္ အထြက္လည္း ေနာက္က်ၿပီး ယခုႏွစ္မွာ အသီးလည္း ရွားသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။

2 months 1 week ago
24,603 Hits

 ဆန္ေကာသည္ ရုိးရာဓေလ႔သုံး ပစၥည္းျဖစ္၍ ရပ္ေဝးရပ္နီး ေဖာက္သည္မ်ာက လာေရာက္ဝယ္ယူ ၾကလ်က္ရွိရာ ေရာင္းအားမွာ မက်ေသးေၾကာင္း ဆန္ေကာအေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ သင္းေထာ္ရြာေန မသန္းေမာ္ထံမွ သိရသည္။

2 months 1 week ago
5,349 Hits

 သထုံ စိုက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံ ေရႊရတုစာၾကည့္တိုက္၏ တြဲဖက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး ေဒၚခင္ပပေက်ာ္က  "စစ္မွန္တဲ႕နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေအာင္လုပ္တာပဲတဲ႔။

2 months 3 weeks ago
3,262 Hits

အုတ္ဖုတ္လုပ္သားမ်ားကို ေဒသတြင္းမွာ မရရွိသျဖင္႔ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ေခၚယူရၿပီး လုပ္အားခမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေစ်းပိုေပးရသည္ဟု သိရသည္။

2 months 4 weeks ago
4,317 Hits

 ခေမာက္ခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ လိုအပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဝါးပိုးဝါအႏုႏွင္႔ ဝါးပိုးဝါးဖက္မ်ားမွာ ေဒသတြင္ ရွားပါးလာသျဖင္႔ အေဝးမွ မွာယူရေသာ္လည္း ဝါးဖက္ခေမာက္မ်ားမွာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တြက္ေျခကိုက္လ်က္ရွိေၾ...

3 months 2 days ago
1 Hit

အဆိုပါ စာတမ္း ၂ ေစာင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သေဘာထားအျမင္ မူဝါဒစာတမ္း၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

5 months 3 weeks ago
1 Hit

"ကၽြန္မတို႔ သထုံမွာေတာ႔ ငွက္ဖ်ားက မရွိေတာ့သေလာက္ပါပဲ။ တစ္ႏွစ္လုံးမွ ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ ေလာက္ပဲေတြ႔ရတာ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရာသီကဆို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးေလာက္ပဲ အသည္းအသန္ျဖစ္တာ   ေတြ႔ရတယ္။

9 months 1 week ago
3,199 Hits

ယခုကာလသည္ ဖ်က္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ေသာ ကာလ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

10 months 1 week ago
1 Hit

Pages