အမ်ဳိးသားအဆင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ စာတမ္း ၂ ေစာင္ တင္သြင္းမည္

.

သထုံ၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၅ ။           ။ လာမည့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အေၾကာင္းအရာ အလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္အေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ စာတမ္း(၂)ေစာင္ တင္သြင္းမည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ စာတမ္း ၂ ေစာင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သေဘာထားအျမင္ မူဝါဒစာတမ္း၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ ရက္တို႔တြင္ ေမာ္လၿမဳိင္ ရာမညဟိုတယ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကဳိ မြန္ျပည္နယ္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မွ ထြက္ရွိေသာ စာတမ္း ၂ ေစာင္ ဟု ဖိုရမ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဒုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ႔ျမင္႔ထံက သိရသည္။

"စာတမ္း ၂ ေစာင္ကေတာ႔ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သေဘာထားအျမင္ မူဝါဒစာတမ္းရယ္၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒ စာတမ္းေတြရယ္ပါ။ ကၽြန္မ ကေတာ႔ ဒီစာတမ္း ၂ ေစာင္ကို အားရတယ္။ ေက်နပ္တယ္။ မြန္ျပည္နယ္ CSO ေတြက ေဆြးေႏြးမႈ အားေကာင္းၾကတယ္။ စာတမ္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကတယ္"ဟု ဖိုရမ္ က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ႔ျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းစာတမ္း ၂ ေစာင္၌  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စာတမ္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စီမံကိန္းေၾကာင္႔ ေျမ/ယာသိမ္းခံမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ IDP ႏွင္႔ Refugees ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊
သဘာဝေဘးေၾကာင္႔ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒစာတမ္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ျဖစ္ေစလိုသည္႔ ဖယ္ဒရယ္ပုံစံအား ေဆြးေႏြးေစမႈျဖင္႔ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးၾကရာမွ ထြက္ရွိလာေသာစာတမ္းဟု သိရသည္။

အဆိုပါ စာတမ္း ၂ ေစာင္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္အေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ဦးစီး၍ မြန္ျပည္နယ္  ၁၀ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အရပ္ဖက္အေျချပဳ လူမႈေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း ၁၈၀ ေက်ာ္တို႔ျဖင္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။