ေစာပဏ္

 သထုံ စိုက္ပ်ဳိးေရး သိပၸံ ေရႊရတုစာၾကည့္တိုက္၏ တြဲဖက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး ေဒၚခင္ပပေက်ာ္က  "စစ္မွန္တဲ႕နိုင္ငံေရးဆိုတာ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေအာင္လုပ္တာပဲတဲ႔။

6 months 7 min ago
3,537 Hits

အုတ္ဖုတ္လုပ္သားမ်ားကို ေဒသတြင္းမွာ မရရွိသျဖင္႔ ဧရာဝတီတိုင္းမွ ေခၚယူရၿပီး လုပ္အားခမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ကထက္ ေစ်းပိုေပးရသည္ဟု သိရသည္။

6 months 5 days ago
4,567 Hits

 ခေမာက္ခ်ဳပ္လုပ္ရာ၌ လိုအပ္ပစၥည္းျဖစ္ေသာ ဝါးပိုးဝါအႏုႏွင္႔ ဝါးပိုးဝါးဖက္မ်ားမွာ ေဒသတြင္ ရွားပါးလာသျဖင္႔ အေဝးမွ မွာယူရေသာ္လည္း ဝါးဖက္ခေမာက္မ်ားမွာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တြက္ေျခကိုက္လ်က္ရွိေၾ...

6 months 1 week ago
1 Hit

အဆိုပါ စာတမ္း ၂ ေစာင္သည္ မြန္ျပည္နယ္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သေဘာထားအျမင္ မူဝါဒစာတမ္း၊ ဖယ္ဒရယ္မူဝါဒ စာတမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

9 months 3 days ago
1 Hit

"ကၽြန္မတို႔ သထုံမွာေတာ႔ ငွက္ဖ်ားက မရွိေတာ့သေလာက္ပါပဲ။ တစ္ႏွစ္လုံးမွ ၂ ေယာက္၊ ၃ ေယာက္ ေလာက္ပဲေတြ႔ရတာ။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရာသီကဆို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦးေလာက္ပဲ အသည္းအသန္ျဖစ္တာ   ေတြ႔ရတယ္။

1 year 2 weeks ago
3,424 Hits

ယခုကာလသည္ ဖ်က္ပိုးမ်ား က်ေရာက္ေသာ ကာလ မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

1 year 1 month ago
1 Hit

မိုးဦးအဝင္ေနာက္က်သျဖင္႔ မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမဳိ႕နယ္ေျမာက္ဖက္ျခမ္းရွိ ကြမ္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ကြမ္းစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ယမန္ႏွစ္မ်ားထက္ ေနာက္က်ေၾကာင္း ကြမ္းေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

3 months 3 weeks ago
4,813 Hits

 မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ ယမန္ႏွစ္က ကြမ္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား စံခ်ိန္အျမင္႔ဆုံး ကြမ္းေဈးကို ရခဲ႔ၾကသျဖင္႔ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံ အမ်ားအျပားငကြမ္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးလာၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

4 months 3 days ago
6,189 Hits

အဘြား ေဒၚလြန္းခင္အေနျဖင့္ သထံု ေနာင္ဘုိေက်းရြာတြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မဲေဆာက္မွ ေမာ္လၿမဳိင္သို႔ မည့္သို႔ေရာက္ခဲ႔ရသည္ကိုမူ ေမးျမန္း၍ မရေသးေၾကာင္း မိသားစုမ်ားထံမွ သိရသည္...

11 months 4 weeks ago
25,272 Hits

Pages