မဇၥ်ိမ

ယခုရက္မ်ားအတြင္း YBS ကားလိုင္းသစ္မ်ားအေၾကာင္း ၾကားခဲ့ၾကရ ဖတ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေကာင္းတာလည္း ရွိ မေကာင္းတာလည္း ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ဘက္က ရႈျမင္လက္ခံၾကသည္ကို ေတြ႕ရေတာ့ ေျပာင္းလဲလာေနသည့္...

1 year 7 months ago
30,101 Hits

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ လိုင္းကားေတြကို အဓိက အားျပဳ သြားလာလႈပ္ရွားေနရတဲ့ ၿမိဳ႕ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကားေတြသာမက ရထား၊ စက္ေလွတို႔ကုိပါ အသုံးျပဳသြားလာေနၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

1 year 7 months ago
5,037 Hits

မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥက လူေျပာသူေျပာအမ်ားဆံုးကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္းအထန္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးၾကရတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

1 year 8 months ago
4,018 Hits

Pages