NEWS FLASH:  ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ တိုင္ၾကားစာအေပၚ အေရးယူရန္မရွိဟု အဂတိေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

မဲမဆြယ္ဖို႔တားတဲ့ ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္းကို NLD ကန္႔ကြက္၊ NLD ႏွင့္ USDP ၏ကန္႔ကြက္လႊာ ၃ခု ေကာ္မရွင္ရထား

.

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈။     ။ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၅၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ မဲဆြယ္ခြင့္ တားျမစ္ခဲ့သည့္ ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္းကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကန္႔ကြက္ထားၿပီး NLD ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး USDP တို႔၏ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာ ၃ခု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အၾကီးတန္း အရာရိွတစ္ဦးက မဇၥ်ိမသို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

"ကခ်င္မွာ NLD ကကန္႔ကြက္တာ ၂ခု၊ ရွမ္းမွာ USDP ကကန္႔ကြက္တာ ၁ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာ ၂ေနရာရယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁ေနရာ၊ စုစုေပါင္း ၃ခုေရာက္တယ္။" ဟု ယင္းအၾကီးတန္းအရာရိွက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ ဒီဇင္ဘာ ၇ရက္ေန႔အထိ ပထမဆံုးေရာက္ရိွသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာ ၃ခုလည္း ျဖစ္သည္။

NLD က ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၅မွ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္းႏွင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မခ်မ္းေဘာမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ အႏိုင္ရ USDP ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဦးရာ၀မ္ဂ်ံဳတို႔ကို ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ USDP ကမူ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အမွတ္ ၅မွ အႏိုင္ရရိွသည့္ တေအာင္း ပေလာင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ကို ကန္႔ကြက္ထား သည္ဟုေကာ္မရွင္အႀကီးတန္းအရာရိွကဆိုသည္။

ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔တို႔က ၄င္း၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၅ အတြင္းပါရိွသည့္ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ႏွင့္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေက်းရြာအမ်ားအျပားတြင္  NLD အမတ္မ်ား မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈ လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ တားဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္တုိ႔တြင္ အဆိုပါမဲဆႏၵနယ္အတြင္း မဲဆြယ္စည္းရံုးရန္သြားေရာက္သည့္ NLD အမတ္မ်ားကို တားဆီးခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္၊ အင္ဂ်န္းယန္အဲဒီေနရာေတြမွာတားတယ္၊ ဗီႏုိင္းေတြကိုဖ်က္ဆီးတယ္၊ ကမ္းဖန္႔၊ ခ်ီေမာ္တို႔ကိုသြားတုန္းကဆိုရင္ ပစၥည္းေတြကိရိုက္ဖ်က္ဆီးၿပီး ညတြင္းခ်င္းေမာင္းထုတ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက သူ႔(စခုန္တိန္႔ယိမ္း)သား စခုန္တိန္႔ယိမ္းေထာင္ေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာလည္း မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ ထားလို႔မရဘူး။ " ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ ၅တြင္ ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္း ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက မဇၥ်ိမကိုေျပာသည္။

ဦးစခုန္တိန္႔ယိမ္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေဆာ့ေလာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္၁မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ ဦးစံေ၀ေခါင္လြမ္းက ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကလည္း ထပ္မံကန္႔ကြက္သြားမည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးစီးသည့္ေနမွစ၍ ရက္ေပါင္း ၄၅ရက္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ ကြက္လႊာမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ကန္႔ကြက္ရမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မ်ားတြင္ပါရိွသည္။