ဟိန္းကုိစိုး

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ။ ။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဦးျမင့္လိႈင္အား တိုင္ၾကားသည့္အမႈကို ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တရား၀င္လက္ခံခဲ့သည္ဟု တိုင္ၾကားသူ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက ႏို၀င္ဘာ...

2 years 10 months ago
28,395 Hits

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ။ ။ NCA ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းႏိုင္ရန္ JICM (Joint Implementation and Coordination Meeting) ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA...

2 years 11 months ago
2,982 Hits

ျမန္မာႏိုင္ငံေရပိုင္နက္အတြင္း ေတြ႔ရိွခဲ့သည့္ ေလွစီးေျပး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ၁၅၉ ဦးကို.............

3 years 1 month ago
1 Hit