ႏိုင္ငံေရး

23 hours 25 min ago
48,677 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ခ်ိဳ႕ ဥပေဒမဲ့လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုၿပီး တုိင္ၾကားခံရတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ရဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔က ေျ...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး