ႏိုင္ငံေရး

11 hours 6 min ago
3,345 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အမႈျဖစ္ပြားပါက ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ သတင္းလွမ္းေပးႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္လံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕...

Subscribe to ႏိုင္ငံေရး