NLDအစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ အမတ္ ၂ဦးသာ အႏုိင္ရဖို႔ လိုအပ္ေတာ့

.

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ။ ။ အႏုိင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းလႊတ္ေတာ္အသီးသီးတို႔တြင္ အႏုိင္ရအမတ္ေလာင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ရာမွ ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္၊ ည ၉နာရီအခ်ိန္ထိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအရ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရွိေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ(NLD)က အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ အမတ္ေလာင္း ၂ဦး အႏုိင္ရရွိရန္သာ လိုအပ္ေတာ့သည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႔ႏုိင္ရန္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ေနရာတြင္ အမတ္ ၆၅၇ဦး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ၃၂၉ဦး လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ NLDပါတီက ၃၂၇ဦး အႏုိင္ရရွိထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အႏုိင္ရအမတ္မ်ား ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ ၄၇ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၅ဦး စုစုေပါင္း ၈၂ဦး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ က်န္ေနေသးသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ရလဒ္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ရက္၊ ညေန ၄နာရီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လက္ရွိေၾကျငာထားေသာ အႏုိုင္ရအမတ္ေလာင္းမ်ားအား ႐ႈံုးနိမ့္သြားသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီအမတ္မ်ားက ေၾကျငာၿပီး ၄၅ရက္အတြင္း တရားမွ်တမႈမရွိဘဲ အႏုိင္ရရွိသည္ဟုဆိုကာ တုိင္ၾကားခြင့္ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ အတည္ျပဳထုတ္ခ်က္မ်ားအရ
ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ ည ၉နာရီထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္း လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေရအတြက္ႏွင့္ ပါတီမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၂၁၇
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၁၁၀
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ - ၃၈၂

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၂၈
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ - ၁၂
တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္ - ၅၄

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ(SNLD)
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၁၂
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၃
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၂၆

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၄
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၂                                                       

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃

ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၂
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၂
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၂

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၃
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၁
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၆

'ဝ' ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၁
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၂

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၁
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၃

တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၃
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၁
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၆

ကိုးကန္႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီညြတ္ေရးပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၁
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၁

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၁
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၁ + ၁

ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၁

တစ္သီးပုဂၢလ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၁
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ - ၁                                                   

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁

စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၁

ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၁

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ
တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ - ၁

လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ

တုိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   -  ၁

‘၀’အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ  

တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္   -  ၁

လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(ဒူးေလးပါတီ)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ - ၁