မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ လူဦးေရ ၃၀၀ဦးသာ ခြင့္ျပဳမည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ သံဃာႏွင့္လူဦးေရ...

1 month 6 days ago
65,689 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)မွ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးဝင္းထိန္တို႔သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဥပေဒျ...

1 month 1 week ago
53,536 Hits

“အမႈဖြင့္ထားတာ မွန္တယ္လို႔ပဲ ေျပာလို႔ရေသးတယ္။ က်န္တာကေတာ့  မနက္ျဖန္ ၁၀နာရီမွာ ေကာင္စီနဲ႔ ေတြ႔ရမယ္။ ေတြ႔ၿပီးမွပဲ အေျခအေနအက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာလို႔ ျဖစ္မယ္”

1 month 1 week ago
6,185 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ေၾကျငာႏုိင္မည္ဆိုပါက ၎တို႔ ပါတီ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရေပါက္ရလမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကျ...

1 month 1 week ago
14,038 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယေန႔ ေမလ ၁၀ရက္၊ ညေနပိုင္းက ေလျပင္းတိုက္ခတ္ရာမွ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အနည္းဆံုး ေက်းရြာ (၄)ရြာမွ အိမ္ေျခ (၇၀)ခန္႔...

1 month 2 weeks ago
16,021 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမလ ၈ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ လူမႈက႐ုဏာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအျပင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈက႐ုဏာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကပါ...

1 month 2 weeks ago
3,308 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမ ၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ သတင္းမွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိ၍ ေကာလာဟလမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏ...

1 month 3 weeks ago
8,045 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ေမ ၂ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒအတုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က ေမလ ၂ရက္တြင္ ေျ...

1 month 3 weeks ago
54,759 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၇)ဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း...

2 months 4 days ago
27,754 Hits

ေနျပည္ေတာ္(ဧၿပီလ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ေဖ်ာက္ၿပီး ရဲရဲတင္းတင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြ...

2 months 5 days ago
67,200 Hits

Pages