မင္းမင္း

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၂၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီး(၅)ဦးလွ်င္ (၁)ဦးမွာ ခင္ပြန္း၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခုခုကို ခံေနရသည္ဟု ျမန္မာႏ...

9 hours 43 min ago
4,089 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၂၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေငြေ...

2 days 6 hours ago
16,289 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၂၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးက႑တြင္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသမၼတ မစၥတာ ႐ိုဒရီဂို႐ို၀ါ ဒူတာေတးက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီအျ...

3 days 5 hours ago
8,244 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ေစတနာေကာင္းရွိ႐ံု တစ္ခုတည္းျဖင့္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္ကို အၿမဲသတိျပဳၾကရန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က...

6 days 5 hours ago
9,597 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ အစိုးရေတာင္းခံေသာ အသံုးစရိတ္အားလံုးအနက္ က်ပ္ ၃၀၂ ဘီလီယံေက်ာ္(၁ ဘီလီယံလွ်င္ က်ပ္သန္းတစ္ေထာင္)အား ျဖတ္ေတာက္ကာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾ...

6 days 7 hours ago
9,520 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၃၀ဘီလီယံ(က်ပ္သန္းေပါင္း သံုးေသာင္း)က်သင့္မည့္ ဓာတ္အားထုတ္စက္တစ္လံုး...

6 days 12 hours ago
2,645 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ေမးခြန္း(ျပည္တြင္း)တြင္ အမွတ္ ၂၄မွတ္ဖိုး မွားယြင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား နစ္နာမႈရွိမည္မဟုတ္ဟု...

1 week 1 day ago
111,196 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အင္အားႀကီးသူ အႏိုင္ယူသည့္ ေတာ႐ိုင္းဥပေဒ အဆင့္သာရွိသည့္ ဥပေဒဟု သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ေဝဖန္လိုက္ၿပီး အဆိုပ...

1 week 1 day ago
110,891 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၄ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ဆက္သြယ္ထားေသာ သံလြင္ျမစ္ေပၚရွိ တံတားအား “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတား” ဟု အမည္သတ္မွတ္ရန္ မတ္လ ၁၄ရက္က ျ...

1 week 2 days ago
113,072 Hits

ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္အၾကား သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားအမည္အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အမည္နာမ သတ္မွတ္ေပးရန္ တိုက္တြ...

1 week 3 days ago
34,338 Hits

Pages