နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၄ ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အများယုံကြည်၍ ပွင့...
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ။ ။ လာမည့်နှစ်ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ရွ...
12 November 2015
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ။ ။ အနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်နှင့...