ဇနီးသည္က ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲမႈ ပထမဆံုးအႀကိမ္႐ံုးတင္

.

ပုသိမ္၊ဒီဇင္ဘာ ၈ ။             ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္းကုန္းေက်းရြာေန ဦးျမင့္ဦးအား ၄င္းဇနီးေဒၚဖြားျမင့္မွ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၇၊၅၈(ခ) ျဖင့္ တရားစြဲထားသည့္ အမႈကို ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ မိန္းမနဲ႔ ေရြးကာက္ပြဲေန႔က မဲသြားေပးတယ္၊သူက မ်က္လုံးမေကာင္းဘူး ဒါေၾကာင့္မို အတူတူသြားၿပီး သူအတြက္ ႏွစ္ေနရာေပးတယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမဲ သူေပးခ်င္တယ္ဆို သူကိုယ္တိုင္ပဲ   ေပးခဲ့တယ္၊ေနာက္ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားခံရတာ"ဟု တရားစြဲဆိုခံရသူ ဦးျမင့္ဦးက မဇၩိမသုိ႔ေျပာသည္။

အဆိုပါအမႈကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအဆံုးအႀကိမ္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္

"အမႈကို ကၽြန္မတို႔ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ၊တိုင္ၾကားတာ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး မဲေပးခြင့္ဆုံ႐ံုးတယ္ဆိုၿပီးေတာ့၊အခု ပထမဆုံးအႀကိမ္႐ံုးတင္တာပါ"ဟု တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ဘက္မွ အမႈအားလိုက္ပါ   ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ ေထာက္ကူျပဳအဖြဲ႕မွ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္မွ ေျပာသည္။

ထန္းကုန္းေက်းရြာမွ ဦးျမင့္ဦးအား ေဒၚဖြားျမင့္မွတရားလိုျပဳၿပီး တိုင္ၾကားသည့္ အမႈအမွတ္စဥ္ ၂၇၅၆/၂၀၁၅ ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္ ၅၇၊၅၈(ခ)တို႔ျဖင့္ ရံုးတင္တရားစြဲ ဆိုၿပီး ယင္းအမႈကို ဒီဇင္ဘာလ၂၂ ရက္ေန႔ျပန္လည္ခ်ိန္းဆိုထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၇၊အား ျပစ္မႈထင္ရွားလ်င္  ၁ႏွစ္ထပ္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ဒဏ္ေငြ တစ္သိန္းထပ္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

၅၈(ခ) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအခြင့္အေရး ကိုလြတ္လပ္စြာမက်င့္သုံးႏိုင္ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးဦး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးဦးကို   ေသာ္လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပစ္မွဳထင္ရွား စီရင္ခံရလၽွင္ ထိုသူအား တစ္ႏွစ္ထပ္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။