ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုရန္ တ႐ုတ္ေရွာင္ဖယ္ေန

.

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရသည့္ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တ႐ုတ္က ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုရန္ ေရွာင္ဖယ္လ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသစ္ တစ္ဖန္ေမြးဖြားရန္ အားစိုက္ရမည့္ အလားအလာရွိေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာျပည္သူ အေျမာက္အျမား မဲေပးျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အာဏာရစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ နီးစပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ိန္းေသအႏိုင္ရသြားျပီျဖစ္ရာ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တာ ႐ုန္းကန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသို႔ စတင္တြန္းတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အုိဘားမားက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပင္ ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက မယုတ္မလြန္သာ ေျပာဆိုလာသည္။

"တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏီုင္ငံအေပၚ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ဆက္ဆံသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။"ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရလဒ္ထြက္ေပၚျပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဟာင္လီက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးရာတြင္ ၎က တိုက္႐ုိက္အေျဖမေပးေပ။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႐ုိး႐ုိးသားသား စိတ္ဆႏၵသေဘာထားရွိထားပါတယ္။"ဟုသာ ျပန္လည္အေျဖေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုး၀ါးေသာစစ္အုပ္စုအစိုးရအတြက္ အေနာက္အုပ္စုမ်ားက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားေသာ္လည္း အဓိက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီး တ႐ုတ္အေပၚ မွီခိုေနရျခင္းမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားလာျပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရယူႏိုင္မည္ က်ိန္းေသလာခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔က်က် ခ်ည္းကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။