ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရး တပ္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္းျပန္မည္

.

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သေဘာထားအျမင္အေျခခံေဆြးေႏြးရန္ ပန္ၾကားခ်က္အတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကို သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ တဆင့္ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ထြန္းဦးက ႏို၀င္ဘာ ၁၁ရက္တြင္ မဇၩိမကို တယ္လီဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ေျပာသည္။

"သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က မၾကာခင္ပဲ၊ ျမဝတီေကာ၊ သတင္းမီဒီယာေတြေကာ အားလံုးကို ျပန္ၾကားေပးမယ္။" ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အမ်ားဆံုး အႏိုင္ရရိွထားသည့္ NLD ပါတီက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လာမည့္ သတင္းပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိွဳင္တို႔ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ရက္ ညပိုင္းတြင္ စာေရးသားေပးပို႔ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဆိုျပဳသည့္ လာမည့္သီးတင္ပတ္အတြင္း ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူထားၿပီး၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကမူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္ မဲရလဒ္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူထားသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏိုင္ရရိွထားၿပီဟု ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ေလာင္းမ်ားမွ ေပးပို႔သည့္ စာရင္းမ်ားကိုအေျခခံကာ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုေနသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၉ရက္မွ ၁၁ရက္ေန႔၊ ေနလည္ ၃နာရီအထိ ထုတ္ျပန္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၄၉တြင္ NLD က ၁၃၄ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၈၃ ေနရာတြင္ NLDက ၇၇ေနရာႏွင့္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၇၄ေနရာတြင္ NLD ၂၃၄ေနရာအထိ အႏိုင္ရရိွထားသည္။