ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဂုဏ္ျပဳမည္

.

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား ေၾကညာၿပီးသေလာက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ အႏိုင္ရရိွေနသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာမည္ျဖစ္သည္။

"၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာဖို႔ အစီအစဥ္ရိွတယ္။ အဲဒါကလည္းေကာ္မရွင္က ရလာဒ္ေတြ ထုတ္တာ ျပတ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္လိမ့္မယ္ အစီအစဥ္ရိွတယ္" သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အမည္မေဖၚလိုသူ ႀကီးတန္းအရာရွိက အတည္ျပဳသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က လက္ရိွ အာဏာရပါတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ေက်ာ္အထိ အႏိုင္ရရိွထားသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၏ မဲရလဒ္ စာရင္းမ်ားအရ NLD က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ အႏိုင္ရရိွသည့္ အမတ္ ေနရာမ်ားကိုထုတ္ျပန္ေပးေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေနရာအာလံုးနီးပါး တြင္လည္း NLD က အႏိုင္ရရိွထားသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္က "ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္က ပို႔တဲ့မဲရလာဒ္ေတြ အရဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္အႏိုင္ရရိွထားၿပီ" ဟုလည္း ဆိုသည္။

NLD သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၃၅ ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကမူ ၁၁၃၀ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

Tags: