စိုးသူေအာင္

ရြာလံုးကၽြတ္ ၁၂ ရြာအျပင္ စုစုေပါင္း ရြာ ၂၄ ရြာမွ ျပည္သူ ၂၃၉၀ ဦး ပါတီသို႔၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး အဆိုျပဳလႊာေပးအပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

4 days 21 hours ago
3,839 Hits

မိခင္ႏွင့္ ကေလးေသဆံုးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈတိုးျမင့္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္ေရပိုမိုရရွိေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာမႈ ပိုမိုတိုးတတ္ေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပိုမိုအားေကာင္းေစေရးတို႕အတြက္ USAID မ...

1 week 17 hours ago
617 Hits

ဥပေဒစာၾကည့္တိုက္ကို မည္သည့္ေရွ႕ေနမဆို အခ်ိန္မေရြး အိုင္ဒီကဒ္ တစ္ခုခုယူလာၿပီး ဖတ္ရွႈ႕ေလ့လာႏိုင္သည္ဟု ဦးစိန္၀င္းခ်မ္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

1 week 18 hours ago
529 Hits

“ သူ႔ကို စြဲတင္တာ စြဲခ်က္တင္ေလာက္တဲ႔ အခ်က္အလက္မရွိတဲ႔အတြက္ စြဲခ်က္မတင္ဘဲနဲ႔ လြတ္တယ္။ ဒီေန႔လြတ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

1 week 1 day ago
1 Hit

" ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ခိုင္မာမႈ မရွိရင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလွမ္းေ၀း ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း...

1 week 4 days ago
1 Hit

“ လူႀကီးေတြဆီတင္ျပၿပီးအေၾကာင္း ျပန္ဖို႔လုပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔တင္ျပလာတာက ဥပေဒအႀကံအဥာဏ္ေပးျခင္းကိစၥႏွင့္ ပက္သက္လို႔တင္ ျပလာတာေပါ့။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတဲ႔ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းေပါ့။

2 weeks 1 day ago
736 Hits

“ UNFC ရဲ႕ေကာင္စီအစည္းအေ၀းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႕မွာစမယ္ေလ။ အဲ႔ဒီ႕မွာ UNFC ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ရပ္တည္ဖို႔ ဘယ္လိုရွိမလဲ။ ဘယ္လိုပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္လုပ္ၾကမလဲဆိုတာ အဲ႔ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၾကမယ္ေပါ့။

2 weeks 2 days ago
740 Hits

 “ ေမတၱာရပ္ခံထားတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ၿပီးမွ ရတဲ႔အခ်က္အလက္ကို UPDJC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ) မွာတင္မယ္။

2 weeks 2 days ago
1 Hit

အဆိုပါ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာနအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေနရာတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

2 weeks 6 days ago
704 Hits

လက္ရိွတြင္ အေလာင္း ၄၀၀ ေတြ႔ရိွသည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရိွ ဘဂၤါလီမ်ား ေျပာဆိုခ်က္သာျဖစ္၍ အတည္ျပဳ၍မရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

3 weeks 14 hours ago
22,447 Hits

Pages